Hadis Usulü

Hadis Usulu Eserleri

A. Mütekaddimun'a ait eserler:

1. Ramehurmuzi(h.360), el-Muhaddisul-Fasıl

2. Hakim en-Neysaburi(h.405), Ma'rifetu Ulumi'l-Hadis

3. Hatib el-Bağdadi(h.463), el-Kifaye fi İlmi'r-Rivaye

 

 

B. Müteahhirun'a ait eserler:

1. Kadı İyaz(h.544), el-İlma'

2. İbnu's-Salah(h.643), Ulumu'l-Hadis

 

Ulumu'l-Hadis üzerine yapılan çalışmalar:

a. İmam Nevevi(h.676), et-Takrib; İ.Nevevi Ulumu'l-Hadis'i "İrşad" ismiyle ihtisar etmiş. Sonra bunu da ihtisar edip "et-Takrib ve't-Teysir" ismini vermiştir. "Takribu'n-Nevevi" ismiyle meşhurdur.

b. İbn Kesir(h.774), İhtisaru Ulumu'l-Hadis

c. İbn Hacer(h.852), Nuhbetü'l-Fiker; Ulumu'l-Hadis'in ihtisarı. İbn Hacer daha sonra bu eserine de bir şerh yazar: Nüzhetu'n-Nazar fi Tavdihi Nuhbeti'l-Fiker

 

3. Suyuti(h.911), Tedribu'r-Ravi; Suyuti'nin, Nevevi'nin Takrib'ine "Tedribu'r-Ravi fi Şerhi Takribi'n-Nevevi" ismiyle yazdığı şerh.

4. Sehavî(h.902), Fethu'l-Muğis

5. Zeynuddin el-Irakî(h.806), Fethu'l-Muğis

6. Cemaleddin Kasımi(m.1914), Kavaidu't-Tahdis

7. Tahir el-Cezairi(m.1920), Tevcihu'n-Nazar

8. Ahmed Muhammed Şakir, el-Baisu'l-Hasis

 

Yorumlar   

 
0 #3 Cüveyni. el-BurhanCelil ALP 22-03-2020 22:05
Alıntılandı mrsaglam:
Cüveyniye ait çok güzel bir eser olan el Burhan ı neden eklemediniz.


Cüveyni'nin eseri bir fıkıh usulü eseridir. İlgili kısma bakabilirsiniz. Fıkıh usulü sayfasında detayı bilgiye bakınız.
Alıntı
 
 
0 #2 cüveynimrsaglam 23-01-2018 06:58
Cüveyniye ait çok güzel bir eser olan el Burhan ı neden eklemediniz.
Alıntı
 
 
+2 #1 üyelikHACER KORKMAZ 14-12-2015 18:28
Sitenize nasıl üye olabilirim bilgilendirirse niz sevinirim.
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.