Marifetu Ulumi'l-Hadis


كتاب معرفة علوم الحديث

 

Marifetu Ulumi'l-Hadis

Hakim en-Neysaburî(h.405/m.1014)

Bir çok eseri olan ve kadı olduğu için "Hakim en-Neysabûrî" lakabıyla tanınan Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah(ö.405) tarafından kaleme alınan Marifetu Ulumu'l-Hadis, konuları oldukça değişik bir tertib içinde "النوع" kelimesiyle oluşturulmuş başlıklar altında ve senedli bilgiler halinde vermektedir.

"Ulumu'l-Hadis" teriminin ilk kez kullanıldığı kitap, 52 nev'den oluşmaktadır. İlk nev' Âli İsnad'ın tanımına tahsis edilmiştir. en son nev' ise arz, sema ve kitabet gibi hadis öğrenim yollarına ayrılmıştır. Konuların işlenmesinde yer yer müellifin görüşlerine de rastlamak mümkündür. Çalışmada başlıklar muhtevayı yansıtacak şekilde ayrıntılı olarak konulmuş, hemen her meselede müellifin kanaati o bölümün sonunda açıklanmıştır. Ancak tarifler, terimlerin yerleşip yaygınlaştığı ileriki dönemlerde olduğu gibi bütün yönleriyle ele alınmamıştır.

İbn Hacer, tertib bakımından eserin mükemmel sayılamayacağını söylerken(bkz. Nüzhetu'n-Nazar), İbn Haldun "hadis ilminin güzelliklerini ortaya koyduğu" görüşündedir.(bkz. Mukaddime)

Seyyid Muazzam Hüseyin Marifetu Ulumi'l-Hadis'in sekiz nüshasını karşılaştırarak eseri yayımlamış(Haydarabad-1935), daha sonra bu neşir esas alınarak kitabın birçok baskısı yapılmıştır.

PDF İNDİR 1. Ahmed b. Faris tahkiki    2.Seyyid Muazzam Hüseyin Tahkiki 1 2 3

 

Kaynak: Mücetab Uğur, Hadis İlimleri Edebiyatı; TDVİA, "Marifetu Ulumi'l-Hadis" mad., İbrahim Hatiboğlu

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.