Tasavvuf Klasikleri

TASAVVUF KLASİKLERİ

 Tasavvuf Klasikleri sadece bunlardan ibaret olmayıp bu konudaki en meşhur eserler olup kronolojik olarak sıralanmıştır.

 

er-Ri'âye li-Hukûkillah, Ebû Abdillâh Hâris b. Esed el-Muhâsibî(ö. 243/857)

 el-Luma'. Serrac(ö.378/988)

Kût'ul-Kulub. Ebu Talib el-Mekki(ö.386/996)

Risale. Kuşeyri(465)

Keşfu’l-Mahcûb, Hucvirî(465)

Menazilu's-Sairin, Abdullah Herevî(481)

İhyau Ulumu'd-Din. İmam Gazali(505)

Avarifu'l-Mearif. Sühreverdi(632)

Futuhatu'l-Mekkiyye. Muhyiddin İbn Arabî(638)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.