Fütûhatu'l-Mekkiyye. İbn Arabî(638/1240)

 

Fütûhatu'l-Mekkiyye

الفتوحات المكيية

Muhyiddin İbn Arabî

(638/1240)

 

Kısaca el-Fütûhât olarak anılan eserin tam adı el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye fî Ma’rifeti’l-Esrârî’l-Mâlikiyye ve’l-Mülkiyye’dir. Ayrıca İbnü’l-Arabî bu eserinden kısaca el-Fethu’l-Mekkî şeklinde de bahsetmektedir. İbnü’l-Arabî bu devâsâ eserini özellikle şeyhi Abdülaziz el-Mehdevî ve yakın dostu, âzatlı köle Abdullah Bedr el-Habeşî’ye ithâfen kaleme almıştır. Feth/fütûhât kelimesinin etimolojik ve ıstılâhî anlamının da işaret ettiği gibi İbnü’l-Arabî bu eserini, Mekke’deki tecrübesi esnasında elde ettiği manevî açılımlar ve ilhamlar neticesinde kaleme almıştır. Nitekim el-Fütûhâtü’l-Medeniyye, el-Fethu’l-Fâsî ve Tenezzülâtü’l-Mevsıliyye gibi eserlerini de kendisine fetihlerin geldiği yerlere (Medine, Musul, Fas) göre isimlendirmiştir. Fütûhât’ın bu özelliğini çeşitli vesilelerle vurgulayan İbnü’l-Arabî, sadece ihtiva ettiği bilgilerin ilham ürünü olması bakımından değil, bu bilgilerin işlenişbiçimi, üslûbu, imlâsı, tertibi gibi husûsiyetleri bakımından eserinin tam bir mânevî feth ve ilahi ilham ürünü olduğunu söyler. Bu özellik sadece Fütûhât için değil onun diğer eserleri için de geçerlidir. Fusûsü’l-Hikem’in yazılışı hakkında da bu türden bilgiler vermektedir.

 

Eserin daha detaylı tanıtımı için Mustafa Çakmaklıoğlu'nun ilgili makalesine bkz. PDF indir.

Arapça nüshayı PDF olarak indir

Eserin Türkçe çevirisi Ekrem Demirli tarafından yapılmıştır. 18 cilt olarak Litera yayıncılık tarafından basıldı.

Yorumlar   

 
+1 #1 futuhatdurmuş 27-04-2014 13:05
1260
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.