Letaifu'l-İşarat. Kuşeyrî(465)

لطائف الاشارات

Letaifu'l-İşârat

Ebü’l-Kâsım Zeynülislâm Abdülkerîm b. Hevâzin b. Abdilmelik el-Kuşeyrî (ö. 465/1072)

 

Abdulkerîm el-Kuşeyrîye ait Latâiful-İşârât adlı eser de, tasavvufî tefsir çalışmalarının en önemli klasik örneklerinden biridir. Kuşeyrî, 434’te (1042-43) yazmaya başladığını söylediği bu eserinde Sülemî’nin Ḥaḳaiku’t-Tefsîr’ini örnek almıştır. Ancak kitap Sülemî’nin tefsirinden daha düzenli ve kapsamlıdır. İşârî tefsir yazan müellifler genellikle Leṭâʾif’ten yararlanmıştır. Eserin ilk baskısı İbrâhim Besyûnî tarafından 3 cilt halinde yapılmıştır. ( Kahire 1967-1970, el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb).  Daha sonra 3 cilt olarak Abdullatif Hasan Abdurrahman tarafından tahkikli olarak neşredilmiştir. (Beyrut 2007-Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye)

 

Eseri(Abdullatif Hasan baskısı) PDF olarak İNDİR

 

 

 

 

 

 

 

Eser Mehmet Yalar tarafından Türkçeye çevrilmiş olup 6 cilt halinde yayınlanmıştır. İstanbul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.