Mukaddime. İbn Salah(643)

علوم الحديث

Ulumu'l-Hadis

İbnu's-Salah(643/1245)

 

  İbnu's-Salah diye meşhur olan Ebu Amr Takiyyuddin Osman b. Abdurrahman eş-Şehrezuri eş-Şafi'i h.577/m.1181 yılında Şerehan köyünde doğmuştur. Musul ve Horasan'a gitmiş ve Şam'a dönerek buradaki medreselerde hocalık yapmaya başlamıştır.

İbnu's-Salah'ın kaleme aldığı on kadar kıymetli eser bulunmaktadır. Bunlardan "Mukaddimetu İbni's-Salah" diye meşhur olmuş bulunan Ulumu'l-Hadis, usul edebiyatının vazgeçilmez kaynaklarındandır.

Ulumu'l-Hadis'i müellif, Eşrefiyye Daru'l-Hadis'indeki hocalık yıllarında, ilimde belli bir mesafe katettikten sonra kaleme almış ve derslerinde dikte etmiştir. ele aldığı konuları el-Hakim gibi "nevi"ler halinde ve fakat senedsiz olarak işleyen İbnu's-Salah toplam 65 nevi içinde usul meselelerine, önceki edebiyatta görülmeyen yeni bir tertip vermiştir.

Doğrudan sahih hadisin tarifine tahsis edilmiş birinci nevi ile başlayan eser, ravilerin vatanların bilinmesine ayrılmış olan 65. nevi ile bitmektedir. Eser yazma-basma 5 nüshadan istifade edilerek Nureddin Itr tarafından tahkikli olarak Halep'te h.1386/m.1966'da yayınlanmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.