el-İlma'. Kadı İyaz

"Kadı İyaz" olarak meşhur olan Ebu'l-Fazl İyaz b. Musa el-Yahsubi, Sebte'de h.494'de doğdu. Hadis alanında Meşariku'l-Envarİkmalu'l-Mu'lim ve Şerhu Hadisi Ümmü Zerrisimli üç eseri bulunan Kadı İyaz(544), hadis usulu konusunda el-İlma' ila ma'rifeti usuli'r-rivaye ve takyidi's-sema isimli eserini yazmıştır.

Müellif el-İlma'da konuları "bab"lara ayırarak ve genellikle, senedsiz değerlendirmelerle işlemektedir. Senedli olarak verdiği bilgiler ekseriyetle delil olmak üzere sevk ettiği hadislerdir.

el-İlma', Ayasofya Ktp. 433 no'daki nüshası dahil üç yazma nüshasından yararlanılarak es-Seyyid Ahmed Sakr'ın tahkiki ile ilk kez Kahire'de h.1389/m.1970 yılında basılmıştır. Detaylı fihristler de ihtiva eden bu baskı oldukça kullanışlıdır.

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.