Baisu'l-Hasis

الباعث الحثيث

el-Baisu'l-Hasis

Ahmed Muhammed Şakir(1958)

 

İbn Kesir'in İhtisar'ına XX. yy. hadis alimlerinden Ahmed Muhammed Şakir(1958) tarafından el-Baisu'l-Hasis adıyla bir kısa ve değerli bir şerh yazılmıştır.

Eserin hatimesinde her ne kadar el-Baisu'l-Hasis adı İbn Kesir'e izafe ediliyorsa da bu doğru değildir. Karışıklık İhtisar'ın ilk baskısını yapan Abdurrezzak Hamza'nın "İhtisaru Ulumu'l-Hadis ev el-Baisu'l-Hasis ila ma'rifeti Ulumu'l-Hadis" adını vermiş olmasından kaynaklanmaktadır.(bkz. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.