İbn Kesir. İhtisaru Ulumi'l-Hadis

إختصار علوم الحديث

İhtisaru Ulumi'l-Hadis

İbn Kesir(774)

 

        Ebu'l-Fida İmamuddin İsmail b. Kesir(774) tarafından yazılan eser, İbnu's-Salah'ın Mukaddime'sinin ihtisarıdır. İbn Kesir Mizzi'den(742) ve İbn Teymiyye'den ders almıştır.

          20'ye yakın eseri vardır. Bunlardan hadis usulu ile ilgili olanı İhtisar'dır. İbn Kesir bu eserinde Beyhakî'nin(458) el-Medhal'inden de yararlanarak İbn Salah'ın tertibini bozmadan özetlemiş ve dağınık bulduğu konuları bir araya getirmiştir. İbn Kesir, İbn Salah'a çokça itiraz etmiştir. Kendi görüşlerini çok açık bir şekilde ifade etmiştir.

         İbn Kesir'in bu İhtisar'ına XX. yy. hadis alimlerinden Ahmed Muhammed Şakir(1958) tarafından el-Baisu'l-Hasis adıyla bir kısa ve değerli bir şerh yazılmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.