Fethu'l-Muğis. Irakî


فتح المغيث

 

Fethu'l-Muğis şerhu elfiyeti'l-hadis

Zeynuddin el-Irakî(806)

Hafız Zeynuddin Ebu'l-Fadl Abdurrahim b. Hasan b. Abdurrahman el-Irakî'nin Hadis Usulune dair yazdığı eser. Bu eser hadis usulune dair nazım şeklinde yazdığı 1000 beyitlikElfiye'ye yaptığı şerhtir.

Eser Salah Muhammed tarafından tahkikli olarak Beyrut-1993'te tek cilt halinde basılmıştır.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.