Kur'an'a Arz

Hadislerin Kur'an'a Arz Edilmesi ilgili çalışmalar

DR Tezleri

 

 

Keleş Ahmet, Sünnetin Kur'an'a arz usulü ,1997. 264 y. Doktora.-- Erciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı, (Danışman: Prof. Dr. Salahattin Polat)  Daha sonra kitap olarak basılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezleri

Uluocak, Fahri, Ebû Hureyre’nin Kur’an’a Arz Ettiği Rivâyetler, 2010. Yüksek Lisans.-- Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı (Danışman: Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu)

Şakar, Mehmet, Seyyid Salih Ebubekr’in “el-Advâu’l-Kur’aniyye” İsimli Eserinin, Hadislerin Kur’an’a Arzının Problemleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 2015. Yüksek Lisans.-- Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı, (Danışman: Doç. Dr. Abdullah Karahan)

Makaleler

Çakın, Kâmil, Hadis’in Kur’an’a Arzı MeselesiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: XXXIV, s. 237-262

Polat Salahaddin, Hadislerin Kur’an’a Arzının Problemleri, Sünnetin Dindeki Yeri, 1995, s. 177-185

Beroje, Sahip, Şafii’nin Sünnetin Kur’an’a Arzı Yöntemine Yönelttiği Eleştiriler ve Muaraza Problemine Yaklaşım Tarzıİslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 17, İmam-ı Azam Ebu Hanife özel sayısı, s. 207-232

Güleç, Hüseyin, Âhâd Haberlerin Kur’ân’a Arzı, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 2, s. 1-17

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.