Muvatta. İmam Malik(179)

 

الموطأ

el-Muvatta

İmam Malik(179)

      İmam Malik(179) h.93 yılında Medine'de doğmuştur. Etbau't-tabiindendir. İmam Malik, Abdullah b. Ömer'in azadlısı Nafi'den İbn Ömer'in rivayetlerini, sahabe amellerini öğrenmiştir.

        İmam Malik, Muvatta'yı önceleri 10.000 hadisten meydana getirmişti. Eserini her sene yeniden gözden geçiriyor ve bazı hadisleri çıkarıyordu. Sonunda elimizdeki 1720 rivayeti ihtiva eden Muvatta kalmıştır. Muvatta şarihi Zurkani(h.1122) Muvatta'daki hadislerin sayısını şöyle verir: 600'ü merfu, 222'si mürsel, 613'ü mevkuf, 285'i maktu'dur. Bu taksimde görüldüğü gibi İmam Malik, önce Hz. Peygamber'den gelen hadisleri, sonra ashab'dan gelenleri, daha sonra tabiından gelen asarı zikretmektedir. En sonunda da kendi reyini belirtmektedir.

        Muvatta'nın hadisleri genellikle "haddeseni Yahya an Malik an..." diye başlar. Bu Muvatta'nın en meşhur ravisi Yahya b. Yahya'dır. Haddeseni diyen de Yahya'nın oğlu Ubeydullah'tır(278). Muvatta'nın 16 nüshası ve ravisi bilinmektedir.

 

 

 

 

 

 

Şekil: Muvatta'daki hadislerin istatistiği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmam Malik(179), el-Muvatta Şerhleri: 

a. İbn Abdilberr(463), el-İstizkar. 30 ciltlik İstizkar  pdf İNDİR

   _______________,  et-Temhid 26ciltilik Temhid şerhini pdf İNDİR

b. Süleyman el-Baci(494), el-Münteka.  9 ciltlik bu şerhin iki farklı baskısını pdf İNDİR 

c. İbnu'l-Arabi(543), el-Mesalik ve el-Kabes 8 ciltlik bu şerhi İNDİR

d. Zürkani(1112), Ebhecü'l-Mesalik

 

MUVATTA'ya Dair Makaleler:

Halidi, İsmail,Muhteva Muvatta  el-İmam Malik ve Menhecuhû fî el-Hadis ( محطوي موطأ الإمام مالك ومنهجه في الحديث)Hadis Tetkikleri Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 1 İNDİR

Hâlidî, Semâ'în, el-Menhecü’l-fıkhî li’l-İmâm Mâlik fi’l-Muvattâ’İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 9 İNDİR

Hâlidî, Semâîn,Usûlü’l-İmâm Mâlik fi’l-Muvattâİslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2008, sayı: 12, İNDİR

Köktaş, Yavuz,İmam Malik’in Muvatta'ında Garîbu’l-Hadîs ve Hadîs Yorum ÖrnekleriSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 9 İNDİR

Yıldırım, Selahattin, Osmanlı Muhaddislerinden el-Kemâhî ve el-Müheyyâ Adlı Muvatta ŞerhiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 20 İNDİR

Ziadeh, Farhat J., Hicaz’ın Sosyo-Ekonomik Tarihine Bir Kaynak Olarak el-Muvatta', çeviren: Arif Gezer, Ramazan Özmen, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 4, s. 283-291 İNDİR

Özkan, Halit,Amele Delalet Eden Tabirler Açısından Muvatta Nüshalarıİslâm Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 25, İNDİR

  TEZLER

Alzeidan, Abdullah,Osmanlı Mühaddisi Kemahlı Osman b. Yakub (Ö. 1171/1757) ve El-Mühayyâ Adlı Muvatta'    Şerhi , İstanbul 2010. Doktora, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Ertürk

 Yılmaz, Rahile, Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta'daki Mürsel RivayetlerDoktora, Marmara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu

Oral, Kenan, İmam Malik’in Hadisçiliği ve Muvatta  Adlı EseriDoktora, Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Bünyamin Erul

Smain KHALDİ, İmam Malik ve Muvatta Adlı Eseri, Yüksek Lisans, İstanbul 2002, Dan. Ali Akyüz

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.