Müdrec

İDRAC VE MÜDREC HADİSLER KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

ESERLER

1. el-Fasl li'l-Vasli'l-Müdrec fi'n-Nakl. Hatib Bağdadî(463). Bu konuda yazılmış ilk müstakil eserdir. Sened ve metninde idrac bulunan 111 rivayeti ele almakta, ancak bunların bir kısmının müdrec olmadığı ifade edilmektedir. Eser, Mevsua Şamile içeriğinde bulunmaktadır.

2. Takribu'l-Menhec bi tertibi'l-Müdrec. İbn Hacer Askalanî(852). Bağdadî'nin eserini yeniden düzenleyen İbn Hacerin bu çalışmasına rastlayamadım. Yazma olarak kütüphanelerde olabileceği gibi, günümüze ulaşmamış da olabilir.

3. el-Medrec ile'l-Müdrec. İmam Suyuti(911). Suyutî, İbn Hacerîn eserinden sadece metninde idrac bulunan yetmiş kadar rivayeti, senedleri hazfederek bu eserini telif etmiştir. Eser matbu olarak basılmış olup Mevsua Şamile içeriğinde vardır.

4. Teshilu'l-Medrec ile'l-Müdrec. Abdulaziz b. Muhammed b. Sıddik el-Ğumarî. Suyutî'nin eserindeki rivayetleri alfabetik sıraya koymuştur. Eseri pdf olarak indirmek için tıklayınız

 

TEZLER

1. Sahihayn'daki Müdrec Hadisler ve Bunların Genel Değerlendirilmesi. Mehmet Yılmaz. Y.Lisans Tezi. Selçuk Ün. 1994

2. Hatib el-Bağdadî'nin "el-Faslu li'l-Vasli'l-Müdrec fi'n-Nakl" adlı eseri bağlamında Müdrec Hadisler ve Değeri. Mustafa Aydın. Y.Lisans Tezi. Adana 2007

3. Bağdadî'nin "el-Faslu li'l-Vasli'l-Müdrec fi'n-Nakl" adlı eserinin tahkiki, Muhammed b. Matar az-Zahranî, Doktora Tezi, Danışman: Ekrem Umerî, Medine İslam Üniversitesi, Medine h.1407/m.1986. (   الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي / محمد مطر عثمان الزهراني – دكتوراه – الجامعة الإسلامية – الحديث الشريف – السنة – 1407ه‍ - م. أكرم العمري.)

 

MAKALELER

1. Hadis Metodolojisinde İdrac ve Müdrec Hadisler I-II. Kadir Paksoy. Dinbilimleri Dergisi, 2005. Cilt 5/Sayı 2 ve 3

2. el-Müdrec fi'l-hadisi'n-nebeviyyi'ş-şerif mefhumuhu ve dirase ala nemazic min Sahihi'l-Buharî. M. Abdurrezzak er-Raud.Mecelletu'ş-Şeria ve Dirasati'l-İslamiyye. Cilt ve sayı: XVIII/53 Kuveyt 2003/1424

 

MADDELER

Müdrec. Mehmet Efendioğlu. TDVİA

 

Derleyen: Abdulcelil Alpkıray

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.