Merfu, Mevkuf ve Maktu Haberler

MERFU, MEVKUF VE MAKTU HADİSLERE DAİR LİTERATÜR

 

DOKTORA TEZLERİ

Yusuf Suiçmez, Hadiste Ref Problemi(Mevkuf, Maktu hadislerin peygambere izafesi), Ank. 2005. Dan. Hayri Kırbaşoğlu

Çap Sabri, Hadis İlminde Merfu-Mevkuf İlişkisi, Bursa 2008. 342 y. Dan. Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Mevkuf Hadisler ve Değeri, Mehmet Ali Büyükkara, İst 1993, Dan. Raşit Küçük

Mevkuf Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri, Muhammet Yılmaz, İzmir 1994, Dan.Nevzat Aşık

Sahih-i Buhari’nin bab başlıklarındaki mevkuf rivayetler ve değerlendirilmesi, Ramazan Yıldırım, İst 1995, Dan. Ramazan Ayvallı

Tirmizi’nin Camii’ndeki mevkuf ve maktu rivayetler ve değerlendirilmesi, Özcan Hıdır, İst 1995, Dan. Raşit Küçük

Buharî’nin Edebul-Müfred adlı eserinde yer alan mevkuf hadisler, Osman Serdar Asar, Adana 2009, Dan. Muhammet Yılmaz

İbn Hacer ve “el-Vukûf alâ mâ fî Sahîhi Müslim mine’l-mevkûf” adlı eserindeki rivayetlerin değerlendirilmesi, Şeyda Bertan Uysal, Konya 2011, Dan. Adil Yavuz

 

MAKALELER

Ref Problemi, Yusuf Suiçmez, İslamiyat, 2007/2

“Ref Problemi” başlıklı makale üzerine, Sabri Çap, HTD, 2007/2

Ref Problemi etrafında tartışmalar, Yusuf Suiçmez, HTD, 2008/1

Mevkûf Hadisler ve Hükmen Merfû’ Kavramı, Muhammet Yılmaz, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: I, sayı: 1

Maktû Rivayetlerin Hadis İlmindeki Yeri, Karagözoğlu, Mustafa Macit Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları: Sempozyum, 1-2 Mayıs 2008, İstanbul 2009

Hadis İlmi Açısından Sahabe Kavli ve Değeri, Ali Toksarı, Erciyes Ün. İFDergisi, Sayı:2 1985

 

 

Derleyen: Abdulceil Alpkıray

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.