Tevatür

TEVATÜR KONUSUNDA YAZILANLAR

KİTAPLAR

El-Fevaidul mütekasire fi’l-Ahbari’l-Mütevatire, İmam Suyuti(911). Daha sonra bu eserini el-Ezharu’l-Mütenasire fi’l-Ahbari’l-Mütevatire adıyla ihtisar etmiştir. Eserde 112 hadis bulunmaktadır.

El-Leali’l-Mütenasire fi’l-Ehadisi’l-Mütevatire. İbn Tolon(953)

Laktu’l-Leali’l-Mütenasire fi’l-Ehadisi’l-Mütevatire. Ebu’l-Feyz Muhammed Murtaza el-Hüseyni ez-Zebidî. İbn Tolon’un eserinin telhisidir.

Nazmu’l-Mütenasir mine’l-Hadisi’l-Mütevatir. Kettanî(1345/1927). Müellif lafzi ve manevi toplam 320 hadisi bu eserine almıştır.

 

TEZLER

Mütevatir Hadisler ve Meseleri, Bilal Saklan, Dan. Yaşar Kandemir. Marmara 1986. Y.Lisans Tezi

Mütevatir hadislerde nisbilik meselesi ve delil olma bakımından doğurduğu ihtilaflar, Sait Türetken, Dan. İsmail Hakkı Ünal, Ankara 2000, 87 s.Y.Lisans Tezi

 

MAKALELER

Ayvallı Ramazan, Mütevâtir Hadîslere Dair Üç Eser Üzerinde Bir İnceleme, SÜİFDergisi, 1986, sayı: 2, s. 141-156

Kuzudişli, Bekir, “Men Kezebe Aleyy...” Hadisi ve Lâfzen Mütevatir Meselesi, Marife: Bilimsel Birikim, 2007, cilt: VII, sayı: 1, s. 137-166

Özmen Ramazan, Hanbeli Fıkıh Usulcülerinin Mütevâtir Haberlere Yaklaşımları, İslamî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 2, s. 29-54

 

Derleyen: Abdulcelil Alpkıray

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.