Ahkamu'l-Kur'an. Kadı İsmail b. İshak(282)

احكام القران

Ahkamu'l-Kur'an.

Kadı İsmail b. İshak el-Basrî(282/896)

Ahkamu’l-Kur’an adlı bu eserin sadece bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır.Günümüze ulaşan bu eserin yazmaları Tunus, Kayravan’da bulunmaktadır. Nisa, Mü’minun, Nur, Mücadele, Saf, Cuma, Münafikun, Teğabun ve Talak surelerini içeren bu kısımlar,Amir Hasan Sabri tarafından tahkikli neşri yapıldı. Beyrut, 2005

Ahkam ayetlerinin tefsirini yapan bu eser, fazla bilinmemektedir. Ancak özellikle İbn Hazm, İbn Mende, İbn Abdilberr, İmam Suyuti, İbn Hacer, İbn Münzir gibi alimler kendisinden çokca nakiller yapmaktadır. Eserin yazarı Maliki olup ayetlerin tefsirini yaparken önce selef alimlerini görüşlerini, sonra ilgili rivayetleri sendiyle birlikte zikretmekte olup, daha sonra da ayete taalluk eden fıkhi hükümleri zikretmektedir.

Eseri pdf formatında indir

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.