Şerhu Meani'l-Asâr. Tahavî

شرح معاني الإثار

Şerhu Me’ani’l-Asâr

İmam Tahavî(321/933)

Kitap, hadislerle fıkhın içiçe bulunduğu, bunların geniş bir kültür ve engin ilmi birikim ışığında değerlendirildiği, İslam kültür mirasımızın kıymetli çalışmalarından birini oluşturmaktadır. Hanefi mezhebi fıkhına dair müstesna çalışmalardan birisi olmasının yanısıra, içerisinde 7000′ den fazla hadis- ki bu rakam, Buhari’ nin Sahih’ inde yer alan hadis sayısıyla yaklaşık aynıdır- bulundurmasıyla da, aynı zamanda bir hadis kitabıdır.

Büyük alim İmam Tahavi (ö.h.321) sadece bir fıkıh alimi değil, aynı zamanda da hadis ilminin de önde gelen alimlerindendir.Kitapta, onun bu iki ilim dalındaki engin birikimi ve ilmi yetkinliği belirgin bir şekilde görülmektedir.O, bu kıymetli eserinde, yöntem olarak, Hanefi mezhebinin dayanağı olan hadislerin yanısıra, farklı mezheplerin görüşlerini ve delil olarak ileri sürdükleri hadisleri birlikte kaydetmiştir. Tahavi, ilk olarak farklı görüşlerin dayanağı olan hadisleri sıralamaış, ardından Hanefi mezhebinin temelini oluşturan hadisleri sunmuştur. Farklı gurupların ileri sürdükleri hadisleri, gerek metin ve gerekse raviler bakımından deeğerlendirmeye tabi tutmuş, ardından kendisinin, sonuç olarak benimsediği görüşü belirtmiştir. Bunu da hadisleri hadis usulü tekniklerine göre deeğerlendirerek, kaynaklarındaki durumunuaraştırarak, hadisin lafızlarındaki edebi ve bilimsel yönlerin farkında olarak ve hadislerdeki fıkhi hükümleri doğru tespit ve izah etmeye çalışarak yapmıştır..

İmam Tahavi’ nin bu kitabı, dini, kaynaklarından öğrenme duyarlılığındaki müslümanlara, bu konuda bir pencere açmakta, fıkhi meseleleri bu pencereden daha ayrıntılı ve etraflıca görmelerini sağlamaktadır. Bu belki de, kitabın en belirgin özelliklerinden birisi olsa gerek..

Eser Beşir Eryarsoy tarafından türkçeye kazandırıldı.

İLGİLİ ÇALIŞMALAR

1. Muhtelefu'l-Hadis inde'l-İmam Tahavî fi Dav'i Kitabihi Şerhi Meanî'l-Asar, Vedi Abdulmu'tî, Danışman: Muhammed Abd es-Sahib, Ürdün Ünv. Y.Lisans tezi, 213 sayfa

Eserin Arapça metnini pdf formatında indirmek için tıklayınız

Yorumlar   

 
0 #2 TezCelil ALP 29-10-2013 09:00
Aleykum selam kardeş, tezi elde etmek için Ürdün Üniveristesinde n almanız lazım. zira tez sahibinin izni olmadan tezleri yayınlamıyorlar .
Alıntı
 
 
0 #1 TezYasir 25-09-2013 16:52
Selam aleyküm
"Muhtelefu'l-Ha dis inde'l-İmam Tahavî fi Dav'i Kitabihi Şerhi Meanî'l-Asar" isimli tezi nasıl edinebiliriz acaba?
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.