Fethu'l-Mulhim fi Şerhi Sahihi Müslim


فتح الملهم في شرح صحيح مسلم

Fethu’l-mülhim fî şerhi Sahîhi Müslim. 


Fethu’l-mülhim fî şerhi Sahîhi Müslim. Hindistanlı Fazlullah Câbir (Şebbîr) Ahmed ed-Diyûbendî el-Osmânî tarafından beş ciltte tamamlanması düşünülen eser, büyük hacimli üç cildi Delhi’de (1934) yayımlandıktan sonra müellifinin vefatı üzerine yarım kalmıştır. Zâhid el-Kevserî hadisleri şerhederken bütün mezheplerin görüşlerine ve delillerine yer vermesi, isimlerin okunuşu, garîb kelimelerin açıklanması, râvilerin gerektiği şekilde tanıtılması ve özellikle de Müslim’in mukaddimesini mükemmel olarak şerhetmesi sebebiyle eseri, bugüne kadar yazılmış Sahîh-i Müslim şerhlerinin hepsinden daha üstün ve doyurucu bulduğunu söylemektedir (Makalât, s. 103-106).

Kitabı indirmek için

Cilt 1

Cilt 2

Cilt 3

Cilt 4

Cilt 5

Cilt 6

Cilt 7

Cilt 8

Cilt 9

Cilt 10

Cilt 11

Cilt 12

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.