Sikanın Ziyadesi

ZİYADETUS’SİKA İLE İLGİLİ EDEBİYAT

TEZLER

1. Ziyadetu's-sika beyne’l-kabuli ve’r-Red. Esma bt. Muhammed el-Humeydi. Y. Lisans Tezi. Melik Suud Ün. H. 1997

2. Ziyadetu’s-Sika ve Mevkifu’l-Muhaddisine ve’l-Fukahai minha-Dirasetun nakdiyyetun muvazene-. Nurullah Şevket Halil. Dan. Sa’di b. Mehdî Haşimî. Doktora tezi. Ümmü’l-Kura Ün./Suudi Arabistan 2002. 2 cilt, toplam 1080 sayfa.

3. Sikanın Ziyadesi. Yusuf Suiçmez. KTÜ SBE, 1998. Y.Lisans Tezi. Dan. Kemal Sandıkçı. 150 sayfa.

4. Ziyadatu's-Sikat ve Eseruha fi İhtilafi'l-Ulema, Feriz Abdullah Hasan Necm, Dan. Halid Ulvan,Necahu'l-Vatan Ünv. Nablus/Filistin, 183 sayfa

 

KİTAPLAR

 

Ziyadetu’s-Sika fi Kutubi Mustalahi’l-Hadis. Hamza b. Abdullah Melibari

Ziyadetu’s-Sika vema yetealleku biha min ahkam. Muhammed Re’fet Said (Katar Ünv. Külliye Şeria hocası), Daru’l-Menar, Kahire 1991, 41 sayfa

 

 

MAKALE

Farklı Açılardan Hadiste Ziyâde Meselesi. Salih Karacabey. Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi. XII/1, 2003. S. 105-134

 

 

 

Derleyen: Abdulcelil Alpkıray

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.