el-Binaye Şerhu Hidaye. Aynî(855)

البناية شرح الهداية

el-Binâye fi Şerhi’l-Hidâye

Bedreddin Aynî

(v.855/1451)

Buhari şarihlerinden Bedrüddin Hafız el-Aynî. Şam’da kazaskerlik yapmış ve uzun süre ders vermiştir. Aynî’nin bu eseri, Hanefî mezhebinin temel fıkıh kitaplarından “Hidâye”nin şerhidir. Aynî, bu eseri şerh etmenin yanında hadislerinin tahric ve tahkikini de yapmıştır. Müellif, Hidâye’yi şerh ederken bu eser üzerine yapılmış ve kendisine kadar ulaşmış olan şerhlerden de istifade ederek zaman zaman onlardan bazı nakillerde bulunmaktadır. Binâye 10 cilt olarak 1981’de basılmıştır.

Eseri PDF olarak İNDİR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.