Tefsiru İbn Ebi Hatim(327)

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم

Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Azîm.

Ebu Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. İdris er-Razi(327/938)

İbn Ebi Hatim adıyla maruftur.

Tam adı Tefsîrü'I-Kur'âni'l-Azîm müsneden ani'r-Resûl ve's-Sahâbe ve't-tâbiîn olan eser­de 19.540 güvenilir rivayet bir araya getirilmektedir. Müellif, Hz. Peygamber'in tefsire dair bir açıklamasının bulunduğu yerde sadece onu almış, diğer âyetlerde ise varsa sahabeden birinin, yoksa bir ta­biîn müfessirinin tefsirine yer vermiştir. Birçok tefsire kaynaklık eden eser üzerin­de Ümmi'l-Kurâ Üniversitesinde cüzler veya sûreler halinde doktora ve yüksek lisans çalışmaları yapılmış ve bu çalışmaların bir kısmı neşredilmiştir.

Eseri tam olarak Esad Muhammed et-Tayyib on cilt halinde yayımlamıştır (Mekke 1417/1997). Yayımlanan bu eserin bir kısmı yazma nüshalardan istifade hazırlanırken bir kısmı ise kendisinden sonra yazılan eserlerden İbn Kesir ve Suyutî'nin Dürrü'l-Mensur adlı tefsirlerinden istifade ile hazırlanmıştır.

Fatiha suresinden başlayıp Ra'd suresi 11. ayete kadar olan kısmı ile Müminun-Ankebut sureleri arasındaki kısım mevcut yazma nüshalardan tahkik edilmiştir. Diğer kısımlara ait yazmalar kayıp olduğundan kendisinden sonraki dönemde yazılan eserleren istifade ile yeniden inşa edilmiştir. 

PDF olarak İNDİR

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.