İbn Ebi Şeybe(235/849)

İBN EBİ ŞEYBE

h.235/m.849

      Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrahim el-Absî el-Kûfî (Ö. 235/849) el-Musannef adlı eseriyle tanınan hadis hafızı, müfessir ve tarihçi

ESERLERİ:

1. el-Musannef

2. Kitabu'l-İman

3. Kitabu'l-Edeb

4. Kitabu't-Tarih

5. Tefsiru İbn Ebi Şeybe

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.