Yakub b. Şeybe.(262/875)

İBN ŞEYBE

يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور

Ebû Yûsuf Ya'kub b. Şeybe b. es-Salt es-Sedûsî eş-Şeybî

(Ö. 262/875)

Hadis hafızı.

 

180(796} veya 182'de(798) Basra'da doğdu. 200(815) yılından sonra hadis öğrenmeye başladı. Ebü'l-Velîd et-Tayâlisî. Affân b. Müslim, Yezîd b. Hârûn. Ravh b. Ubâde, Ezher b. Sa'd, Ebû Âmir el-Akaclî. Ali b. Medînî. Yahya b. Maîn ve Ahmed b. Hanbel gibi muhaddislerden ders aldı. Kendisinden torunu Muhammed b. Ahmed b. Ya'küb ile Yûsuf b. Ya'küb el-Ezrak ve başkaları hadis rivayet ettiler. Tahsilini tamamladıktan sonra Bağdat'a yerleşip burada ve Sâmerrâ'da hadis okutan İbn Şeybe'nin sika olduğunda ittifak edilmiştir. Mâliki mezhebine mensup bir fakih olan İbn Şeybe, Mâliki fıkhını İmam Mâlik'in talebelerinden öğrendi. Bu mezhebe dair eserler yazdığı rivayet edilmekteyse de kaynaklarda bu konuda herhangi bir kitabından söz edilmemiştir. Halife Mütevekkil-Alellah İbn Şeybe'yi Bağdat'a kâdılkudât tayin etmek istedi, ancak Ahmed b. Hanbel'in onun bid'atçı olduğunu ileri sürmesi üzerine bundan vazgeçti. İbn Şeybe'nin, hocası Ahmed b. Muazzel'in telkiniyle halku'l-Kur'ân meselesinde tevakkuf etmesi yüzünden İbn Hanbel'in onu suçladığı belirtilmektedir. Bu tutumu sebebiyle halkın İbn Şeybe'den yüz çevirdiği ve eseri el-Müsnedü'l-Kebîr'e ilgi göstermediği sanılmaktadır. Kitabın fazla ilgi görmemesini çok hacimli olmasına bağlamak da mümkündür. Varlıklı ve cömert bir kimse olduğundan İbn Şeybe'nin eserinin temize çekilip istinsah edilmesi için kırk kâtip tuttuğu, bunları kendi evinde barındırdığı, bu iş için on binlerce dinar harcadığı ve sonunda muhtaç hale geldiği belirtilmektedir. İbn Şeybe 13 Rebîülevvel 262'de (16 Aralık 875) Bağdat'ta oğluna ders verirken vefat etti.

 İbn Şeybe'nin bilinen tek eseri el-Müsnedü'l-kebîrü'l-muallel’dir. 

Kemal Sandıkçı, TDVİA

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.