Tehzibu'l-Asar, Taberî

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار

Tehzibü’l-âsâr ve tafsîlü’s-sâbit an Resûlillâhi (sav) mine’l-ahbâr.

Taberî, Muhammed b. Cerir(v.310/923)

 

Taberî, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inden faydalanarak önce Aşere-i Mübeşşere ile Ehl-i beyt mensupları ve onların mevâlîsinin rivayet ettiği hadisleri yazmaya başladığı bu eserini tamamlayamamış; ayrıca yazdıklarının bir kısmı da zamanımıza ulaşmamıştır.

Hz. Ömer ile eksik olan Abdullah b. Abbas’ın müsnedlerini ikişer ve Hz. Ali’nin müsnedini tek cilt halinde Mahmûd Muhammed Şâkir (Kahire 1982);

Hz. Ali’nin müsnedini Nâsır b. Sa‘d er-Reşîd (I-IV, Mekke 1404) ve Abdülkayyûm Abdürabbinnebî (I-II, Mekke 1402/1984);

Abdurrahman b. Avf, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm’ın müsnedlerini Ali Rızâ b. Abdullah b. Ali Rızâ el-Cüzü’l-mefķūd adıyla tek cilt halinde (Dımaşk 1416/1995) yayımlamıştır.

 

İlgili Çalışmalar:

Tehzibu'l-Asar bağlamında Taberî'nin Hadisçiliği, Fatma Akdokur, Dr Tezi, Danışman Hayri Kırbaşoğlu, Ankara 2010 

Mustafa Fayda, Taberi maddesi, TDVİA, 

Yorumlar   

 
0 #1 Tezhibu'l-Asareyüp yazıcı 09-01-2018 20:07
Hocam sitenizde de bulunan bu metinler orjinal metinler mi?
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.