Tefsiru Müşkilati Ehadis. İbn Müneyyir

Tefsiru Müşkilati Ehadis. İbn Müneyyir

Tefsîru Müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها Zeynuddin Ali...

Ğaribu'l-Kur'an. İbn Kuteybe

Ğaribu'l-Kur'an. İbn Kuteybe

GARÎBÜ’l-KUR’ÂN غريب القرآن İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Kur’ân-ı Kerîm’deki garîb...

Keşfu'l-Müşkil_İbnu'l Cevzi

Keşfu'l-Müşkil_İbnu'l Cevzi

كشف المشكل من حديث الصحيحين Keşfu'l-Müşkil min hadisi's-Sahihayn Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn...

Kur'an'a Arz

Kur'an'a Arz

Hadislerin Kur'an'a Arz Edilmesi ilgili çalışmalar DR Tezleri     Keleş Ahmet, Sünnetin...

Tevilatu'l-Kur'an. Maturidi

Tevilatu'l-Kur'an. Maturidi

TE’VÎLÂTÜ’l-KUR’ÂN تأويلات القرآن Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) Kur’ân-ı Kerîm...

Kurtubî, el-Müfhim

Kurtubî, el-Müfhim

 المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم el-Müfhim limâ eşkele min telhîsi Kitâbi Müslim KURTUBÎ,...

  • Tefsiru Müşkilati Ehadis. İbn Müneyyir

  • Ğaribu'l-Kur'an. İbn Kuteybe

  • Keşfu'l-Müşkil_İbnu'l Cevzi

  • Kur'an'a Arz

  • Tevilatu'l-Kur'an. Maturidi

  • Kurtubî, el-Müfhim

Mevsuatu'l-Hadisi Şerif

 

 

 

 

Mevsuatu'l-Hadisi'ş-Şerif Programı

Program hadislerin tahrici, sened ve ravi bilgisi, cerh tadil bilgileri, hadis metnindeki garip kelimelerin açıklanması gibi bir çok özelliği barındırmaktadır.

Programın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

1-      Hadisleri konularına göre arama özelliği. Aynı konudaki rivayetleri kütübü tisa içerisinde tarayıp vermektedir.

2-      Hadis içerisinde geçen bir kelimeyi bulma ve arama özelliği

3-      Rivayetin senedinde adı geçen raviyi tıkladığımızda hakkındaki detaylı bilgiyi Siyeru A’lami’n-Nübela adlı eserden vermektedir.

4-      Bulduğumuz hadisin tahricini yapmakta ve diğer tüm kaynakları tek tıkla hizmetinize sunmakta.

5-      Rivayet içinde geçen ayet varsa, ayetin farklı tefsirlerden detayına hemen bakabiliyorsunuz. Eğer ayetin nüzul sebebi varsa onu da vermektedir.

 

Program 545 MB büyüklüğündedir. 

Programı indirmek için TIKLA

Programın örnek bir görünümü aşağıdaki gibidir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.