el-Muhalla. İbn Hazm(ö.456/1064)

el-Muhalla. İbn Hazm(ö.456/1064)

el-MUHALLÂ المحلّى İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) Zâhirî bakış açısına göre kaleme aldığı...

Umdetu'l-Karî. Aynî

Umdetu'l-Karî. Aynî

UMDETÜ’l-KĀRÎ عمدة القاري Bedreddin el-Aynî (ö. 855/1451) tarafından yazılan Ṣaḥîḥ-i...

el-Hücce ala ehli'l-Medine. Şeybani

el-Hücce ala ehli'l-Medine. Şeybani

el-Ḥücce ʿalâ ehli’l-Medîne.  الحجة على أهل المدينة   Ebû Abdillâh Muhammed b. el-Hasen b....

el-Alim ve'l-Müteallim. Ebu Hanife

el-Alim ve'l-Müteallim. Ebu Hanife

el-ÂLİM ve’l-MÜTEALLİM العالم والمتعلم İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin (ö. 150/767) akaide...

Ahkamu'l-Kur'an. Cessas

Ahkamu'l-Kur'an. Cessas

AHKÂMÜ’l-KUR’ÂN أحكام القرآن Hanefî âlimlerinden Cessâs’ın (ö. 370/980) ahkâm âyetlerinin...

Tefsiru Müşkilati Ehadis. İbn Müneyyir

Tefsiru Müşkilati Ehadis. İbn Müneyyir

Tefsîru Müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها Zeynuddin Ali...

  • el-Muhalla. İbn Hazm(ö.456/1064)

  • Umdetu'l-Karî. Aynî

  • el-Hücce ala ehli'l-Medine. Şeybani

  • el-Alim ve'l-Müteallim. Ebu Hanife

  • Ahkamu'l-Kur'an. Cessas

  • Tefsiru Müşkilati Ehadis. İbn Müneyyir

Mevsuatu'l-Hadisi Şerif

 

 

 

 

Mevsuatu'l-Hadisi'ş-Şerif Programı

Program hadislerin tahrici, sened ve ravi bilgisi, cerh tadil bilgileri, hadis metnindeki garip kelimelerin açıklanması gibi bir çok özelliği barındırmaktadır.

Programın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

1-      Hadisleri konularına göre arama özelliği. Aynı konudaki rivayetleri kütübü tisa içerisinde tarayıp vermektedir.

2-      Hadis içerisinde geçen bir kelimeyi bulma ve arama özelliği

3-      Rivayetin senedinde adı geçen raviyi tıkladığımızda hakkındaki detaylı bilgiyi Siyeru A’lami’n-Nübela adlı eserden vermektedir.

4-      Bulduğumuz hadisin tahricini yapmakta ve diğer tüm kaynakları tek tıkla hizmetinize sunmakta.

5-      Rivayet içinde geçen ayet varsa, ayetin farklı tefsirlerden detayına hemen bakabiliyorsunuz. Eğer ayetin nüzul sebebi varsa onu da vermektedir.

 

Program 545 MB büyüklüğündedir. 

Programı indirmek için TIKLA

Programın örnek bir görünümü aşağıdaki gibidir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.