Kurtubî, el-Müfhim

Kurtubî, el-Müfhim

 المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم el-Müfhim limâ eşkele min telhîsi Kitâbi Müslim KURTUBÎ,...

er-Red ala Siyeri'l-Evzai

er-Red ala Siyeri'l-Evzai

الرد على سير الأوزاعي Er-Red ala Siyeri’l-Evzaî İmam Ebu Yusuf(h.182)     Evzâî’den...

Meşariku'l-Envar. Kadı İyaz

Meşariku'l-Envar. Kadı İyaz

مشارق الأنوار على صحاح الآثار Meşariku'l-Envar Kadı İyaz(ö. 544/1149)   Meşâriķu’l-Envâr alâ...

Müşkilü'l-Hadis, İbn Furek

Müşkilü'l-Hadis, İbn Furek

مشكل الحديث وبيانه Müşkilü’l-hadis ve beyânüh Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Fûrek...

Tehzibu'l-Asar, Taberî

Tehzibu'l-Asar, Taberî

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار Tehzibü’l-âsâr ve...

Esbabü'n-Nüzul. Suyutî

Esbabü'n-Nüzul. Suyutî

لباب النقول في اسباب النزول Lübabu'n-Nükul fi Esbabi'n-nüzul Celaleddin es-Suyutî   İmam...

  • Kurtubî, el-Müfhim

  • er-Red ala Siyeri'l-Evzai

  • Meşariku'l-Envar. Kadı İyaz

  • Müşkilü'l-Hadis, İbn Furek

  • Tehzibu'l-Asar, Taberî

  • Esbabü'n-Nüzul. Suyutî

Mevsuatu'l-Hadisi Şerif

 

 

 

 

Mevsuatu'l-Hadisi'ş-Şerif Programı

Program hadislerin tahrici, sened ve ravi bilgisi, cerh tadil bilgileri, hadis metnindeki garip kelimelerin açıklanması gibi bir çok özelliği barındırmaktadır.

Programın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

1-      Hadisleri konularına göre arama özelliği. Aynı konudaki rivayetleri kütübü tisa içerisinde tarayıp vermektedir.

2-      Hadis içerisinde geçen bir kelimeyi bulma ve arama özelliği

3-      Rivayetin senedinde adı geçen raviyi tıkladığımızda hakkındaki detaylı bilgiyi Siyeru A’lami’n-Nübela adlı eserden vermektedir.

4-      Bulduğumuz hadisin tahricini yapmakta ve diğer tüm kaynakları tek tıkla hizmetinize sunmakta.

5-      Rivayet içinde geçen ayet varsa, ayetin farklı tefsirlerden detayına hemen bakabiliyorsunuz. Eğer ayetin nüzul sebebi varsa onu da vermektedir.

 

Program 545 MB büyüklüğündedir. 

Programı indirmek için TIKLA

Programın örnek bir görünümü aşağıdaki gibidir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.