Tarihu İsfehan. Ebu Nuaym İsfehanî

تاريخ إصبهان

 

Tarihu Isfehan

Ebu Nuaym Isfehanî (430/1038)

Hilyetü’l-Evliya adlı eseriyle tanıdığımız Ebu Nuaym, Zikru Ahbari Isfehan adıyla neşredilen bu eserini beldesinin tarihini, oranın alim, muhaddis, fakih ve kadılarını tanıtmaya tahsis etmiştir. Eserindeki şahısların büyük bir bölümününün seçiminde Ebu’ş-Şeyh b. Hibban el-Ensari’nin (369/979) Tabakatu’l-Muhaddisin bi Isfehan adlı eserinden yararlanmıştır.

Talebelerinin ve kıramadığı dostlarının isteği üzerine yazdığı eserini alfabetik olarak tasnif etmiştir. Girişte farsların, acemlerin ve mevali’nin üstünlüklerini anlatan müellif İran menşeli meşhur sahabe Selman-ı Farisi’yi anlatır. Sonra Hz. Peygamberin adı olması hasebiyle adı Ahmed olanlarla biyografileri kaydetmeye başlar. Alfabetik sıralaması çok dakik olmayan eserde 2000 civarında kişinin biyografisi verilmektedir. Eserin sonuna muhakkiklerce eklenen indeksler ve fihristler eserin kullanımına büyük kolaylık getirmiştir.

Eser Sven Deering’in takdim yazısı ve tahkiki ile iki cilt halinde Leiden-1934’de basılmıştır

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.