el-İsabe. İbn Hacer

الإصابة في تمييز الصحابة

 

el-İsâbe fi temyizi's-Sahâbe

İbn Hacer el-Askalani(ö.852)

Ebu'l-Fadl Ahmed b. Ali İbn Hacer el-Askalani(ö.852) tarafından yazılan eser sahabe biyografileri konusunda en geniş ve en son telif edilen bir kitaptır. Kendisinin verdiği bilgiye göre, kitabını telife h.809'da başlamış ve 847'de bitirmiştir

İbn Hacer, bu büyük eseri alfabetik tertiple yazmış ve her harfi kendi içinde dört kısma ayırmıştır. Bu dört kısım

1. Sahih, hasen veya zayıf olsun sahabiliği bir rivayetle bilinenler.

2. Peygamberimiz vefat etmeden önce doğan sahabe çocuklarından temyiz yaşının altında olanlar.

3. Sahabeyi tanıtan kitaplarda zikri geçip te muhadram olan kişiler.

4. Kendisinden önce yazılmış sahabe biyografilerinde yanlışlıkla sahabe olarak zikredilenler.

İsâbe'deki bu dördüncü kısım, sahabeyi tanıtan daha önceki kitaplarda bulunan hataların düzeltildiği, kapalı kalan hususların açıklandığı bir bölüm olarak, kitabın ilmi kıymetini daha da arttırmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.