Kitabu't-Tarih. Yahya b. Main(233)


كتاب التاريخ

Kitabu’t-Tarih

Yahya b. Maîn, el-İmam Ebu Zekeriyya (233/847)

İlk tabakat kitaplarından olan bu eser alfabetik olarak düzenlenmiş eserlerin ilk örneklerindendir.

Eseri tahkik eden Ahmed Muhammed Nur Seyf esere yazdığı mukaddimede müellifin hayatı ve eserlerini anlatıp tanıtmakta, hadisçiliği ve metodu hakkında çok geniş ve yararlı tahliller sunmaktadır. Eser 4 cilt halinde Mekke-1979’da basılmıştır.

S.Polat, H.Nazlıgül, S.Doğanay

İLGİLİ KONULAR

1.Yahya b. Main’in Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri, Mustafa Işık, Kayseri-1991, Y.Lisans Tezi

2.Yahya b. Main ve Cerh-Tadildeki Metodu, Erdinç Ahatlı, Bursa-1992 Y.Lisans Tezi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.