Marifetu'r-Rical. Yahya b. Main(233)


معرفة الرجال

Marifetu’r-Rical

Yahya b. Maîn, el-İmam Ebu Zekeriyya (233/847)

Müellifin tahkik edilerek istifadeye sunulan eserlerinden, aynı zamanda ilk ve en mühim cerh-tadil kitaplarındandır. Bu eser cerh-tadil imamlarının, bu arada İbn Maîn’in cehr-tadildeki üslubunu göstermesi açısından da mühimdir. Çünkü İbn Main’in kendine has uslubu vardır. Örneğin o bir ravi hakkında “leyse bihi be’sun” dediğinde ona göre o ravi “sika”dır. Ravi hakkında “zayıftır” dediğinde de o savinin “sika” olmadığı ve hadisinin yazılmayacağı anlamına gelmektedir.  İbn Main’in kullandığı özel tabir ve ıstılahlar bazı rical kitaplarının mukaddimelerinde ve onun üzerine yapılan çalışmalarda açıklanmıştır.

Eser sadece rical ile ilgili olmayıp bazı fıkhi konularda ve muhtelif meselelerde müellife sorulan soruları ve cevaplarını da muhtevidir.

Eserde alfabetik veya başka bir sistem takip edilmemiş, rivayetler rastgele sıralanmıştır. Ancak eserin ikinci ciltinin sonuna eklenen mufassal fihristler ve indeksler esreden istifadeyi kolaylaştırmıştır.

Eserin tahkikine yazılan geniş mukaddimede müellifin hayatı eserleri cer-tadildeki metodu genişçe incelenmiştir. Muhammed Kamil el-Kassar (1. Cilt), Muhammed Muti el-Hafız ve Gazve Bedir (2. Cilt) tarafından tahkik edilerek Dımaşk-1985’te basılmıştır.

S.Polat, H.Nazlıgül, S.Doğanay

İLGİLİ KONULAR

1.Yahya b. Main’in Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri, Mustafa Işık, Kayseri-1991, Y.Lisans Tezi

2.Yahya b. Main ve Cerh-Tadildeki Metodu, Erdinç Ahatlı, Bursa-1992 Y.Lisans Tezi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.