Kurtubî, el-Müfhim

 المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم

el-Müfhim limâ eşkele min telhîsi Kitâbi Müslim

KURTUBÎ, Ahmed b. Ömer

Ebü’l-Abbâs Ziyâüddîn Ahmed b. Ömer b. İbrâhîm el-Ensârî el-Kurtubî (ö. 656/1258)

Endülüslü muhaddis ve Mâlikî fakihi.

Eser, Sahihi Müslim’in muhtasarı olan “Telhisu Sahihi Müslim” adlı eserin yedi ciltlik şerhidir. Telhis adlı bu muhtasar da, Ahmed b. Ömer Kurtubî’nin eseridir. Kurtubi muhtasar olarak hazırladığı eseri el-Müfhim limâ eşkele min telhîsi Kitâbi Müslim adıyla şerhederek hadislerde geçen garîb kelimeleri açıklamış, gerekli gördüğü yerlerde kelimeleri harekelemiş ve hadislerin ihtiva ettiği çeşitli hükümleri ortaya koymuştur. Nevevî’nin ve Fethu’l-bârî’yi yazarken İbn Hacer’in büyük ölçüde faydalandığı bu eserin muhtelif nüshalarını Fuat Sezgin kaydetmektedir (GAS, I, 137).

 

Yazma nüshalar: Eserin ikinci ve beşinci cildin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir (Cârullah, nr. 264, 196, 353, 243  varak; diğer iki nüshası için bk. Sezgin, I, 140). (Cârullah, nr. 353, 243 varak). 

PDF olarak İNDİR

 

 

 

 

 

 

Yorumlar   

 
0 #1 OxumaqSeymur 09-12-2017 09:52
endire bilmirem
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.